Regulamin

Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z regulaminem - opuść serwis. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i podanych warunków. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji od użytkownika oraz jest bezpłatne.

Użytkownikowi niedozwolone jest:
• promowanie innych stron internetowych,
• dodawanie zdjęć z pornografią lub tylko dla dorosłych, związane z przemocą, nietolerancją rasową, wulgaryzmami lub fekaliami,
• łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
• wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
• używanie programów (botów) generujących zapytania do naszych serwerów.

Rejestracja
1. Rejestracja w serwisie jest w pełni darmowa.
2. Dokonując rejestracji w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
3. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie serwisu.
5. Administratorzy mogą usunąć lub zmodyfikować materiały umieszczone przez użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

Konto
• Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
• Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
• W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
• Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
• Administrator ma prawo zablokowania, bądź usunięcia konta bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie użytkownika.

Zdjęcia
• W serwisie umieszczamy zdjęcia swoich pojazdów.
• Zdjęcia użyte w serwisie są wyłączną własnością intelektualną ich autorów, zostały znalezione w Internecie i zamieszczone w serwisie przez użytkowników.
• Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w serwisie.
• Jeśli którykolwiek ze zdjęć narusza prawa autorskie lub majątkowe, prosimy o kontakt.
• Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Regulamin
• Elementy szaty graficznej oraz kodu zawarte na stronach są objęte prawami autorskimi i zabronione jest rozpowszechnianie ich w jakikolwiek sposób.
• Administracja serwisu ma prawo do zmiany warunków korzystania z serwisu w każdej chwili bez konieczności informowania użytkowników. Użytkownik serwisu automatycznie akceptuje nowe warunki poprzez korzystanie z serwisu.